OKSAKÄSIPERFORMANSSIT

Oksakäsiperformanssi (2021)

Kuvat Antti Ahonen

Varjoissa tälle kasvoi kädet (2019 Turku, 2020 Helsinki)

Kuva Antti Ahonen