ROHTO / REMEDY (2017)

Galleria Uusi Kipinä, Lahti 15.11.-3.12.2017

Paula Sarasteen ja Sara Kovamäen yhteisnäyttely käsittelee läsnäoloon, vallankäyttöön ja erilaisiin rooleihin liittyviä kysymyksiä installaation, video- ja valokuvan sekä performanssin keinoin. Video- ja valokuvat ovat itsenäisiä teoksia, mutta ne linkittyvät myös osaksi näyttelytilaan rakentuvaa tilallista kollaasia. Lisäksi ne yhdessä tilaan sijoitettujen materiaalien kanssa yhdistävät tilanteita, tiloja ja hetkiä toisiinsa performanssin aikana.

 

 

IMG_7102
2017-11-14-PHOTO-00000100-1 (1)
Kovamäki ja Saraste ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2009 alkaen. “Kiinnostuksemme hierarkioihin ja vallankäyttöön kumpuaa muun muassa yhteisestä koulutus- ja balettitaustastamme. Käsittelemme taiteellisessa työskentelyssämme muun muassa erilaisten roolien läsnäoloa ja vaikutuksia sekä itsessämme että ympäristössämme. Käymme alistujan ja voimahahmon ristiiriitaista ja epävakaata suhdetta ja dynamiikkaa vastaan leikin ja naiivin absurdein keinoin. Esimerkiksi äitiyden ja taiteilijuuden haasteet ja mahdollisuudet yhteiskunnassa kiinnostavat meitä. Kuinka eri roolien jatkuva vuorottelu, päällekkäisyys ja läpinäkyvyys tulevat osaksi taiteentekemistä? Haluamme luoda tilaa, jossa äitiyteen, naiseuteen ja perheeseen sekä taiteilijuuteen liittyvät odotukset voisivat väistyä ja vastaavasti uudenlaiset vaihtoehdot saisivat mahdollisuuden syntyä.”

    V